overlay

Tarihçe

KAYSERİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇESİ

KURULUŞ VE FAALİYETLERİ

 Giriş

Dünyada ve Türkiye’de giderek yaşlı nüfusun artması, kronik hastalıkların takibi ve özürlülere yönelik plan ve programların geliştirilmesi vb. uygulamalar doğrultusunda Evde Bakım Hizmetleri (EBH) ve Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) kavramları sağlık politikalarının içinde yer almaya başlamıştır.

ESH, EBH’ nin içerisinde yer alan sağlık hizmetleri olarak düşünülebilir.

Bugün, Bakanlığımızca yürütülen ESH kapsamı içine;  yatağa bağımlı hastalar başta olmak üzere genel olarak; kronik hastalar, göğüs hastaları, ileri derece kas hastaları, engelliler (bakım ihtiyacı olanlar), terminal dönem onkoloji hastaları, yaşlılar, başta yenidoğan fototerapisi olmak üzere çocuk hastalar, lohusalar ve bu hastaların ihtiyaç duydukları ağız ve diş sağlığı hizmetleri dâhil edilmiş durumdadır.

Mevzuat

Türkiye’de EBH ve ESH, aşağıdaki yasalar ile yasal düzenleme altına alınmıştır.

10/03/2005 tarih ve 25751 sayılı “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”,

25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”(Yenilenme 25/01/2013)

01/02/2010 tarihli ve 3895 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”

(Değişik18/01/2012 Sayı: 2620 Makam Onayı, 13/02/2012 resmi ağ da yayımı)

27/02/2015 tarih ve 29280 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik”

Uygulama 

T.C. Sağlık Bakanlığınca Evde Sağlık Hizmetleri yukarıda anılan yasalar uyarınca hizmet sunmaktadır.

Bakanlığımızın 03/11/2010 tarih ve 43705 sayılı onayı ile İlimizde 11 hastanede Evde Sağlık Hizmeti Birimleri için tescil alınmıştır. 

444 38 33 numaralı telefonun 17.12.2010 tarihinde aktifleşmesiyle Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESH KM), Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak bir adet Mobil Birim vasıtasıyla hizmet sunumuna başlamıştır.

Bakanlıkta inşa edilen yeniden yapılanma doğrultusunda25.08.2017 tarihinden itibaren Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesine geçen Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi nin ilimizde kurulması ile şu anda 11’i taşra ilçelerde ve 3 adet merkezde olmak üzere 14 adet Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, ihtiyacı olan vatandaşa hizmet vermektedir.


KAYSERİ'DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUM VE İŞLEYİŞİ

Kayseri’ de Bünyan, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar DevletHastaneleri (DH) ve Felâhiye, Sarıoğlan, Sarız, Özvatan EntegreHastaneleri  (EH) olmak üzere;  taşra ilçelerinde 11 adet, Kayseri Şehir Hastanesi’ nde 1 adet, Kayseri Devlet Hastanesi’ nde (KDH)  1 adet ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (ADSH)’ de 1 adet olmak üzere 14 adet Evde Sağlık Hizmetleri Birimi (ESHB) ile vatandaşa hizmet sunulmaktadır.

Akkışla ilçesinde Entegre Hastane yeni açılmış olup ESHB olmadığı için buraya ait hizmetleri Bünyan Devlet Hastanesi ESH Birimi deruhte etmektedir.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, taşra ilçelerindeki birimlerin her birinde birer ekip, merkezde 1 adet Şehir Hastanesi’nde, 6 adet KDH’ nde 1 adet de ADSH de olmak üzere toplam 19 adet ESH Ekibine ilave olarak, Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanelerinde birer adet olmak üzere 2 adet Palyatif Bakım Merkezi Evde Sağlık Hizmeti Ekipleri ile 21 adet ekiple, hastalarına sağlık hizmeti sunmaktadır.

2010 yılından başlayarak bu güne değin 28.699 hastaya hizmet verilmiştir. Bu hastalar ortalama en az iki defa ziyaret edilmiştir.

2018 Aralık ayı sonu itibariyle, geçen on iki ay içinde 6.937 hastaya 27.849 defa ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ortalama bir hastaya 2 kez ziyaret yapılmıştır. Halen 5.035 kayıtlı aktif olarak hizmet sunduğumuz hastamız mevcuttur.