overlay

Hangi Durumlarda Hizmet Sonlandırılır?

  • * Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
  • * Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,
  • * Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
  • * Hastanın vefat etmesi,
  • * Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışlarıdirenç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,
  • * Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,
  • * Evde sağlık hizmeti sunulan  hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi.
  • * İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.