overlay

Evde Sağlık Hizmetlerini Kimler Sunar?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Evde Sağlık Hizmetleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşları bünyesindeki;
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri genel hastaneler veya dal hastanelerientegre hastaneler, 
Ağız Diş Sağlığı Merkezleri/ Hastaneleri, 
Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri vasıtası ile sunulur.